UPS

Tryggere lading

Tryggere lading - apias

Vi blir stadig fortalt at vi ikke skal lade mobilen om natten. Det er ikke tidspunktet for ladingen som er problemet, men det at enheten blir liggende unødvendig lenge til lading i en periode hvor du kanskje ikke følger med. De fleste pleier jo å sove om natten. Løsningen? En ladekabel som automatisk kobler telefonen fra laderen når batteriet er 100%. Det er som om du kobler kabelen fra telefonen, uten at du faktisk trenger å gjøre det.

Telefonen kobler ikke fra laderen selv

Tradisjonelle ladekabler opprettholder konstant spenning så lenge kabelen er koblet til. Det er dette som sliter ut battericellene, eller elektrolyttet. Vi har gjennomført en uavhengig forskningsstudie som dokumenterer dette. Du kan lese et utdrag fra denne her

 

Grafene under viser spenning mellom lader og telefon. Den oransje linjen viser volt i kretsen etter at batteriet er fulladet. Datapunktene er hentet fra rapporten Polytec / Gas and material technology T-18035-R001.

 

Volt med vanlig ladekabel vs. apias
Figur: Fulladet batteri. Grafen til venstre viser Volt ved bruk av tradisjonell ladekabel, mens den til høyre viser Volt ved bruk av smartkabel fra apias.

Leser neste

Bedre batterilevetid - apias