Statlig etterretning

I nasjonal trusselvurdering (NTV) for 2022 gir PST en ugradert redegjørelse for det sammensatte trusselbildet som det norske samfunnet står overfor dette året. Vurderingen setter særskilt fokus på virkemiddelbruken til russisk og kinesisk etterretning, operasjoner mot norske datanettverk, spredning av militær teknologi, strategiske oppkjøp og påvirkning samt fremveksten av ekstreme miljøer med anti-statlige og konspiratoriske holdninger.

Flere lands etterretningstjenester opererer på norsk jord. I likhet med tidligere år, vil russiske og kinesiske tjenester utgjøre den største trusselen i Norge i 2022.

Les hele rapporten

Ladekapring

Ladekapring kan føre til tap av personlig informasjon og installasjon av skadelig programvare.

Når du kobler telefonen til en datamaskinen via USB, blir den vanligvis satt opp som en ekstern lagringsenhet som gir tilgang til å kopiere filer til og fra telefonen. Det er fordi USB-porten ikke bare overfører støm, men også data. Manipulerte USB-porter kan aktivere dataoverføringsmodus på telefonen uten at du blir gjort oppmerksom på det.

Unngå tap av personlige data eller å få installert skadelig programvare ved å bruke en sikkerhetskabel.

Les mer

Utviklet i Norge

På et lite kontor i et kjøpesenter på Karmøy, utenfor Haugesund, finner du tre karer som brenner for teknologi, utvikling og tryggere lading. Med lang bakgrunn fra reparasjon av mobil og elektronikk, utvikler vi smarte og trygge ladeløsninger for mobil og nettbrett. Med støtte i forskning, er vårt mål å nå ut til hele verden, og gjøre lading litt tryggere; og litt smartere.

Vi jobber hele tiden med å forbedre produktene våre, og å utvikle nye smarte løsninger som folk flest vil ha nytte av.

Bruk knappen under hvis du vil vite mer om oss, og hvilke planer vi har for fremtiden.

Kontakt oss