Optimalisert batterilading

Optimalisert batterilading - apias

Opplever du at ladingen avsluttes før batteriet er fulladet?

Apple har introdusert en funksjon som forsøker å lære lademønsteret ditt for så å redusere hastigheten batteriet lades med. Målet er at batteriet ikke skal ligge unødvendig lenge til lading med 100%. Selv om dette er et steg i riktig retning, er det ikke en fullverdig løsning.

I enkelte tilfeller kan ladekabelen vår feiltolke denne funksjonen og lese det som om batteriet er fulladet. Vi anbefaler derfor å skru av denne funksjonen. Når du bruker apias sine smarte ladekabler er batteriet bedre ivaretatt enn ved bruk av telefonen sin egen funksjon.

Hvis du vil slå funksjonen av (når du bruker apias ladekabel), går du til Innstillinger > Batteri > Batteritilstand > Optimalisert batterilading. Velg Slå av. (Ikke Slå av til i morgen)

Vi anbefaler å skru på igjen optimalisert batterilading ved bruk av andre ladekabler.

iPhone-optimalisert-lading

Leser neste

Ladevettreglene - apias