Optimalisert batterilading

Opplever du at ladingen avsluttes før batteriet er fulladet?

Apple har introdusert en funksjon som forsøker å lære lademønsteret ditt for så å redusere hastigheten batteriet lades med. Målet er at batteriet ikke skal ligge unødvendig lenge til lading med 100%. Selv om dette er et steg i riktig retning, er det ikke en fullverdig løsning.

I enkelte tilfeller kan ladekabelen vår feiltolke denne funksjonen og lese det som om batteriet er fulladet. Vi anbefaler derfor å skru av denne funksjonen. Ved bruk av apias sine smarte ladekabler er batteriet bedre ivaretatt enn ved bruk av telefonen sin egen funksjon.

Hvis du vil slå funksjonen av, går du til Innstillinger > Batteri > Batteritilstand > Optimalisert batterilading. Velg Slå av. (Ikke Slå av til i morgen)

iPhone-optimalisert-lading

Popular charging cables

Sustainability

apias is all about with sustainability and leaving as low a carbon footprint as possible. apias is actually 100% climate neutral. We always focus on the lowest possible climate impact, everything from production, product, transport, logistics and packaging. Where we cannot exclude emissions, we compensate by planting climate forests.

Read more< /p>